79

İş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sistemi son yıllarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın en önemli işleyiş faaliyetlerinden biri haline geldi. İş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sistemi, iş yerlerinin mevcut faaliyetlerini devam ettirmekte iken iş sağlığı ve güvenliği adına elde tuttukları tüm verilerin kolayca analizini ve anlık olarak sürekli değerlemesinin yapılmasını sağlar. İBYS kullanımının temel amacı şirket sahiplerinin kullanmak üzere tahsis ettikleri kendi yazılımları sayesinde bakanlıkla entegre bir şekilde çalışma ve denetlemelerine devam etmesini sağlamaktır. Bu bilgi akışı yazılım üzerinden sürekli olarak gerçekleştirilerek doğru verilen tek elde ve güvenilir bir şekilde depolanmasına imkan sağlar. İş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sistemi e-devlet web sitesi tabanlı çalışma gösteren bir yapıya sahip değildir. Bu yazılımsal sistemin kullanılmaya başlanmasıyla iş yerleri kendilerinden istenen faaliyet raporlarını yazılım üzerinden takip edebileceklerdir.

İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi
İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi Kullanım Amacı Ve Takip Listesi

İBYS özellikle sağlık alanına fazlasıyla entegre olmuş durumda, e-reçete ve e-nabız sistemleri başarıyla devam ettirilmekte. Yakın zamanda sağlık alanında yürütülen yeni projelerle buna benzer faaliyetlerin sayının her geçen gün artacağı tahmin ediliyor. İş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sistemi temel olarak dört başlık altında takip imkanları sağlamakta. Çeşitlendirilmesi mümkün olsa da :

  • risk ve risk değerlendirme,
  • sağlık hizmetleri,
  • iş yeri bilgileri,
  • makine ve ekipmanlar ana faaliyet konuları olarak göze çarpıyor.

Sağlık hizmetlerinin elektronik ortamda izlenmesini sağlayan Medula sistemi hali hazırda başarıyla kullanılmaya devam etmekte. Bununla beraber makin ekipman denetimi yapılmasını sağlayan Ekipnet sistemi de kullanılmaya devam etmekte. İş Sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sistemi güvenilir alt yapı çalışmaları ve sağladığı kolaylık sebebiyle bütün sistemlere entegre edilmeye başlanmış durumda. Hem bilgi akış hızını çok fazla arttırması hem de sürekli olarak takip avantajı sağlaması nedeniyle iş yerlerinin ve bakanlığın arasındaki iletişimi oldukça fazla hızlandırabilecek bir alt yapı sistemi.

İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi Nasıl Çalışıyor

İBYS sistemi çalışma sistemi ve yapısı gereği oldukça kullanışlı ve kolay bir sistem. Elde edilen verilerin işlenme hızı ve sürekli denetim altında olması sisteme olan güvenilirliği arttırıyor. İBYS sisteminin en önemli unsuru kullanılan yazılımın bakanlık sistemine veri gönderirken sorun yaşatmıyor olması. İBYS sisteminin kullanımı iş yerleri tarafından mecburiyet haline geldi bu durumda her iş yerinin kendine uygun yazılımı seçmesi gerekiyor. İş yerlerinin İBYS’ye bilgi akışını sağlaması için yerine getirmeleri gereken bazı teknik unsurlar mevcut. Entegre olabilen iş sağlığı ve güvenliği yazılımlarının kullanılması, iş yeri hekimlerinin e-imza sahibi olması, gerekli organizasyon şemasının oluşturulması bunlardan bazıları.

 İş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sistemi üzerinden verilerin gönderilmesi söz konusu hizmetler hakkında evrak düzenleme yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacaktır. İlgili mevzuata uygun bir şekilde evrak düzenlemesi devam edecektir. Sistemin kullanılmasında en çok fayda gösteren durum ise iş yerindeki işletmedeki olası risklerin ortaya çıkartılması ve bu riskler karşısında gerekli önlemlerin alınmasını sağlamaktadır. Bununla birlikte iş yerindeki sağlık hizmetlerinin yeterliliği konusunda bir veri analizi yapılmasına olanak sağlar.

İş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sistemi sayesinde iş yerindeki demirbaş listesi güncel olarak raporlanabilir ve denetim altında tutulabilir. İş yerinde kullanılan ekipmanların çalışanların sağlık durumunu tehlikeye sokacak şekilde kullanıp kullanılmadığı, amacı dışında kullanıp kullanılmadığı ve bunun gibi kurum içinde kullanılan verileri raporlamak için kullanılabilir. İBYS sistemine geçiş yapmayan iş yerlerinin zaman kaybetmeden bakanlıkla entegre bir yazılım kullanarak sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. İş sağlığı ve güvenliği bilgi sistemi bakanlık tarafından zorunlu hale getirilmiş ve hem iş yerinde çalışan insanların haklarının korunmasını hem de bakanlık tarafından yapılan denetimlerin daha güvenli bir ortamda gerçekleşmesini sağlar.

Sürekli devam eden ve güncellenen alt yapı çalışmaları bu sisteme olan güven duygusunu her geçen gün daha çok pekiştirmektedir. Durum böyleyken iş yerlerinin üzerine düşen en büyük sorumluluk bakanlıkla entegre olabilen bir yazılım kullanarak bilgi akışını sağlamak bakanlık tarafından takibi istenen raporlamaları yapmak  ve elektronik ortam üzerinden istenilen evrakların ulaştırılmasını sağlamaktır.

Sitemiz Üzerinden Rahatlıkla İş Sağlığı Ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi işlemlerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz.

Softmed Yazılım Güvencesi ile…