İBYS programı için yazılım üreten bir firma olarak geliştirilen programımız yardımıyla işlerin kolaylaşmasını ve entegrasyonunu sağlamayı amaçlamaktayız. İBYS, uzun haliyle İş Sağlığı ve Güvenliği Bilgi Yönetim Sistemi işçi ve iş sağlığının kontrolünün ve yönetiminin sağlandığı sistemlerdir. Yazılım sektöründeki gelişmeler iş ve işçi sağlığı ve güvenliği hakkında daha çözüm odaklı çalışmalar