İş Güvenliği Programı, işletmelerde var olan iş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili süreçleri daha rahat kontrol edebilmek için oluşturulmuş bir yazılımdır. Yazılımın amacı, kurumsal ihtiyaç dahilinde, organize bir biçimde, bilgi güvenliğini sağlayarak ve bilgi depolayarak bu bilgileri sistemli şekillerde, şirketlerin kontrolüne sunmaktır. Ayrıca şirketlerin, verimli şekillerde, oldukça etkin, kapsamlı