İş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sistemi son yıllarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın en önemli işleyiş faaliyetlerinden biri haline geldi. İş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sistemi, iş yerlerinin mevcut faaliyetlerini devam ettirmekte iken iş sağlığı ve güvenliği adına elde tuttukları tüm verilerin kolayca analizini ve anlık olarak sürekli